Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie en tips te geven. Het gaat echter om een ingewikkelde materie en alles is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de context. Mede om deze redenen is de informatie op deze website vrijblijvend en kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor. Aan de andere kant zijn wij altijd bereid om u telefonisch te woord te staan indien u vragen heeft. Dat werkt prettig en doeltreffend!