gavel and the statue of justice on a white background

GOED REGELEN!

De wettelijke bescherming is automatisch, maar het is toch raadzaam om uw handelsnaamrechten goed te regelen.

U kunt bijvoorbeeld er voor zorgen dat u als ondernemer er goed uitspringt ingeval van faillissement, bedrijfsovername enzovoort.

Ondanks dat de Handelsnaamwet een “automatische bescherming” geeft zijn er vele redenen om uw handelsnaam ook als merk te deponeren.

Wat u in elk geval moet weten over handelsnamen

  • Een recht op een handelsnaam komt doordat u de naam gebruikt.
  • Er is geen registratieprocedure. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft hier niets mee te maken.
  • U kunt optreden tegen een gelijkende handelsnaam, mits, gelet op de activiteiten EN de plaats van vestiging, verwarring van het publiek te duchten is.
  • U kunt niet op grond van de Handelsnaamwet optreden tegen gebruik van een merknaam.
  • Een handelsnaam is meestal ook een merk en die kunt u deponeren als merk. U krijgt dan een veel sterkere bescherming in heel de Benelux.
  • Een handelsnaam geeft geen rechten buiten Nederland. Als u bescherming in andere landen wilt dan moet u de naam in die landen als merk deponeren.

 

“Recht” op een handelsnaam

Er bestaat eigenlijk geen “recht” op een handelsnaam, alhoewel daar veelvuldig over wordt gesproken. Wat er bestaat is een “verbod” dat is opgenomen in artikel 5 van de Handelsnaamwet, dat luidt als volgt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Als u een nieuwe handelsnaam wilt gebruiken, dan moet u nagaan of er anderen namen worden gevoerd die zodanig lijken op uw gewenste naam, en die gelet op de aard van de activiteiten en de plaats van vestiging van die ondernemingen tot verwarring kunnen leiden.

Let op, dat een oudere merknaam ook een probleem kan vormen voor een nieuwe handelsnaam. U moet dus een onderzoek doen in zowel de merkenregisters als in het handelsnaamregister. Uiteraard kunt u daarvoor bij ons terecht.

De Handelsnaamwet is een Nederlandse wet en geldt niet in andere landen. Vandaar dat het veel voorkomt dat men een handelsnaam ook als merk deponeert. Daarmee wordt niet alleen bescherming verkregen in de hele Benelux (of welke ander land ook) maar de bescherming neemt aanzienlijk toe, omdat de merkenwetgeving veel meer mogelijkheden biedt dan de handelsnaamwetgeving.

Er zijn ook andere voordelen, waaronder de mogelijkheid om uw handelsnaam buiten het bereik van een curator ingeval van faillissement te houden. Alles moet dan wel “volgens de regelen der kust” worden geregeld. Wij adviseren u daar graag bij.

In tegenstelling tot een merk kan een handelsnaam zeer beschrijvend zijn. De naam “De Eerste Nederlandse Betonmortelcentrale BV” zal niet makkelijk als merk kunnen worden beschermd, maar er is vermoedelijk niemand die er aan twijfelt, dat het een handelsnaam is.

Als u een merk gebruikt dat te beschrijvend is om als merk te deponeren (bijvoorbeeld: MULTIPAS voor een multi-functionele kortingspas) kan het zin hebben om deze naam ook als handelsnaam te gebruiken en als zodanig in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (bijvoorbeeld: Pietersens Retail Systemen BV, ook handelende onder de naam “Multipas”). Vraag gerust een vrijblijvend telefonsich advies over de mogelijkheden.