gavel and the statue of justice on a white background

De nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) stelt veel vergaande verplichtingen op nagenoeg alle ondernemingen. Iedere ondernemer ontkomt er niet aan om actief iets te doen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Als u dat niet doet, is er een minimale boete van 10 miljoen euro per overtreding!

Wij kunnen u helpen om te voldoen aan de AVG. Wij hebben zelfs een app ontwikkeld waarmee u op een makkelijke manier aan een groot deel van uw verplichtignen kunt voldoen.

Wij kunnen desgewenst ook uw privacy zaken voor u regelen.