gavel and the statue of justice on a white background

REGISTRATIE IS VERPLICHT!

Niet de eerste gebruiker, maar de eerste die een merk registreert is de rechthebbende.
Zorg ervoor dat u er tijdig bij bent! Niet alleen voor de Benelux maar ook voor andere landen.

Aan een nieuw product gaan meestal vele maanden ontwikkelingswerk en behoorlijke investeringen vooraf. Het is geen wonder, dat er een grote behoefte is aan de bescherming van deze investeringen!

Wat u in elk geval moet weten over merken:

  • De merkenwetgeving in Nederland is een Beneluxwet die geldt in Nederland, België en Luxemburg. Er is ook een nagenoeg identieke Europese merkenwetgeving.
  • U kunt uw merk registreren voor de Bnelux, voor Europa of voor individuele landen buiten de Benelux.
  • Allerlei onderscheidingstekens kunnen merk zijn, zoals woorden, logo’s, kleuren, enz. Op al deze tekens is de merkenwetgeving van toepassing.
  • Deponering is verplicht om bescherming te krijgen. De eerste deposant krijgt het alleenrecht.
  • Gebruik schept geen enkel recht.

Ook als u alleen in Nederland actief bent, is een Benelux Registratie de enige weg om uw merk in Nederland te beschermen.

U kunt ook meteen een aanvraag doen voor heel Europa via een Europese Registratie.

Vele andere landen kunt u beschermen via een soort “bundelaanvraag” onder het systeem van de Internationale Registratie. De overige landen moet u per land aanvragen in een Nationale Registratie.

Wij maken u graag wegwijs in deze soms zeer ingewikkelde materie. Vertel ons wat uw situatie is en wij maken graag een opzet voor u met de mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

Merken in de Benelux

Merken in Europa

Merken internationaal