gavel and the statue of justice on a white background

Goed geregeld in de rest van de wereld

Het systeem van de Internationale Registratie is een soort “bundelaanvraag”, waarmee u bescherming in vele landen zowel in als buiten Europa kunt aanvragen. Gebruik van dit systeem leidt veelal tot de minste risico’s op problemen en de laagste totale kosten.

In essentie zijn de regels als volgt:

1) U dient eerst een Beneluxregistratie te hebben.
2) U vraagt een Internationale Registratie aan door een “basis fee” te betalen – € 990,– voor een woordmerk of een beeldmerk in zwart-wit, of € 1.320,– voor een beeldmerk in kleur.
3) U betaalt een bedrag voor ieder land dat u aanwijst. De landen zijn onderverdeeld in 2 groepen. De landen van groep 1 kosten € 315,– per land. De kosten voor de landen in groep 2 variëren. Wij maken graag een kostenopgave voor u.
4) De registratie wordt bij het Internationale Bureau in Genève aangevraagd. Dit bureau geeft de aanvraag door aan alle aangewezen landen, die de aanvraag volgens hun eigen nationale regels beoordelen. Zij kunnen beslissen om de aanvraag te accepteren, of te weigeren. Ook derde partijen kunnen bezwaar maken (oppositie indienen). Wij adviseren u daarover als dit zich voordoet. Wij maken geen extra kosten zonder uw goedkeuring.
5) Ook de Europese Unie doet mee aan dit systeem. U kunt dus een Europese Registratie via de Internationale Registratie aanvragen. Er zijn belangrijke voordelen om dit te doen. Wij adviseren u graag hierover.

Stuurt u ons gerust een lijst van de landen, waar u interesse in heeft, en wij stellen geheel vrijblijvend een voorstel samen voor de best mogelijke bescherming tegen de laagst mogelijke kosten.

Benelux

Europa