Zoals gebruikelijk moeten merkengemachtigden en advocaten ieder jaar hun kennis bijspijkeren. Zo ook op de afgelopen 21e Benelux Merkendag van SDU, waar de nieuwste Benelux en Europese jurisprudentie is besproken en waar wij contacten onderhouden met oude en ook nieuwe collega’s.