Hoe kunt u het beste een productontwerp beschermen, met een auteursrecht of een modeldepot?

Deze uitdagende vraag heeft eigenlijk geen goed antwoord.

Een auteursrecht beschermt “een creatief en oorspronkelijk werk”. Een nieuw ontwerp van een stoel, bijvoorbeeld, kan best als zodanig worden beschouwd en zo’n ontwerp valt dan onder het auteursrecht.

Een modelrecht beschermt “het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dat een eigen karakter heeft”. Dezelfde stoel zou ook onder deze omschrijving kunnen vallen en dan is ook de modellenwet van toepassing.

De auteurswet is automatisch van toepassing en nieuwe creatieve werken worden automatisch beschermd. Een modelrecht vloeit voort uit en registratie van een model. Het is mogelijk om een model te registreren en om daarmee modelrechten te krijgen die naast de auteursrechten gelden.

Het Europese modellenrecht bepaalt ook nog eens dat alle modellen die aan de wet voldoen gedurende 3 jaar automatisch worden beschermd tegen namaak. Dit geldt niet als iemand een gelijkend ontwerp maakt maar uw model niet heeft “afgekeken”.

Het is heel fijn dat er soms sprake is van automatische bescherming onder de auteurswet en een korte en beperkte automatische bescherming onder de modellenwetgeving. Waarom zou u dan overwegen om een model te registreren?

Het antwoord op deze vraag is erg complex. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan het wel degelijk zeer verstandig zijn om een modeldepot te verrichten. Heeft u een product ontworpen? Leg die aan ons voor en wij laten u graag weten wat u naar onze mening het beste kunt doen.