Welkom

Considine is al 45 jaar specialist in de bescherming van Intellectueel Eigendom (Merkenrecht, Auteursrecht, Modellenrecht, Handelsnaamrecht) en werk voor allerlei bedrijven, van heel groot tot heel klein. Want ook kleine bedrijven hebben namen en logo’s die ze willen beschermen en alle bedrijven, groot of klein, kunnen wel eens problemen krijgen op deze gebieden.

Onze belangrijkste boodschap!

Als ondernemer kunt u allerlei websites gaan uitpluizen in een poging om te achterhalen hoe alles precies werkt, en wat juist voor u de beste oplossing is. Of u kunt zichzelf overleveren aan een website die u wijs wil maken dat u dit soort zaken “on-line” voor spotprijzen kunt regelen. Maar u kunt ook gratis en vrijblijvend bellen met een kantoor dat al 45 jaar lang in deze materie thuis is, dat voor grote en kleine bedrijven werkt, en dat u naar eer en geweten adviseert hoe u op een verantwoorde manier, tegen voor u aanvaardbare kosten, uw waardevolle “intellectuele” bezittingen kunt beschermen.

Als u voor dit laatste kiest, neem dan contact met ons op!

Merkregistratie

Niet de eerste gebruiker, maar de eerste die een merk registreert is de rechthebbende. Zorg ervoor dat u er tijdig bij bent! Niet alleen voor de Benelux, maar ook voor andere landen.

Ook als u alleen in Nederland actief bent, is een Benelux Registratie het middel om uw merk in Nederland te beschermen. U kunt ook meteen een aanvraag doen voor heel Europa (inclusief de Benelux) via een Europese Registratie. Vele andere landen kunt u beschermen via een soort “bundelaanvraag” onder het systeem van de Internationale Registratie. De overige landen moet u per land aanvragen met een Nationale Registratie. Wij maken u graag wegwijs in deze soms zeer ingewikkelde materie. Vertel ons wat uw situatie is en wij maken graag een opzet voor u met de mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

Wat u in elk geval moet weten over merken:

 • De merkenwetgeving in Nederland is een Beneluxverdrag dat geldt in Nederland, België en Luxemburg. Er is ook een nagenoeg identieke Europese merkenwetgeving.
 • U kunt uw merk registreren voor de Benelux, voor Europa of voor individuele landen buiten de Benelux.
 • Allerlei onderscheidingstekens kunnen merk zijn, zoals woorden, logo’s, kleuren, enz. Op al deze tekens is de merkenwetgeving van toepassing.
 • Deponering is verplicht om bescherming te krijgen. De eerste deposant krijgt het alleenrecht. Gebruik schept geen enkel recht.

Modelregistratie

Een “model” is het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Dat kan een driedimensionaal product zijn (een tafel, een fiets, een bril, enz.) maar ook een tweedimensionaal ontwerp (een ontwerp voor behang, stof, enz.). Dit soort vormgeving kunt u beschermen met behulp van een modelregistratie. Een modelregistratie is zeer betaalbaar en kan veel voor u opleveren. U moet wel op tijd deponeren, als u deze mogelijkheden wilt gebruiken. Neem zo vroeg mogelijk contact met ons op! Een dag te laat deponeren kan funest zijn!

Wat u in elk geval moet weten over modellen:

 • Een model is “het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp met een eigen karakter”.
 • Het model moet nieuw zijn ten tijde van het depot – of binnen 12 maanden worden ingediend. (Buiten Europa geldt deze termijn van 12 maanden niet!)
 • U kunt ook voor heel de EU deponeren – dan is de Benelux ook gedekt. Dit is meestal de beste weg.

Auteursrechten

De maker van een creatief en oorspronkelijk werk (een foto, een ontwerp van een stoel, een liedje, een handleiding van een machine, enz.) krijgt automatisch een auteursrecht op dat werk. U hoeft er niets voor te doen. Maar let op! Er zijn allerlei valkuilen waar u rekening mee moet houden als u een goede bescherming onder de Auteurswet wilt!

Ook voor zakelijke creaties!

Het auteursrecht beschermt ook veel zakelijke creaties, zoals verpakkingsontwerpen, websites, brochures, advertenties en veel meer!

Auteursrecht bewijzen

Een auteursrecht ontstaat automatisch. Maar hoe bewijst u, dat u de maker bent? Wij bieden enkele mogelijkheden om dit te regelen.

Wat u in elk geval moet weten over auteursrechten:

 • Een auteursrecht ontstaat automatisch door een creatief werk te maken.
 • Dit recht komt meestal toe aan de maker, maar er zijn uitzonderingen.
 • Het recht duurt tot 70 jaar na de dood van de maker.
 • Het recht geldt in bijna alle landen.
 • Het is verstandig om te kunnen bewijzen, dat u het werk heeft gemaakt. Dit kan op verschillende manieren.
 • Het recht kan worden overgedragen, maar dit moet wel schriftelijk gebeuren. De maker behoudt altijd bepaalde rechten.
 • Als een werknemer de maker is, dan krijgt de werkgever in principe de rechten. Maar pas op met stagiaires, uitzendkrachten, ZZP’ers, freelancers enzovoort. Dat zijn geen werknemers!

Bedrijfsgeheimen

Nieuwe wetgeving!

Sinds 2018 geldt in Nederland de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Als gevolg van deze wet is het noodzakelijk om nieuwe maatregelen te nemen om wettelijke bescherming te krijgen voor al uw geheime informatie met commerciële waarde. 

Als u dergelijke informatie heeft, ook al is de waarde gering, dan is de Wbb van toepassing. Indien u de vereiste maatregelen niet neemt, dan verliest u wettelijke bescherming voor deze geheimen. 

Aan de andere kant, wanneer u aan de wettelijke vereisten wel voldoet, dan biedt de wet een zeer sterke bescherming die veel uitgebreider is dan voorheen. 

Wat u in elk geval moet weten over bedrijfsgeheimen:

 • De nieuwe Nederlandse wet is nagenoeg identiek aan de wetten in de rest van Europa en lijkt ook veel op de wetgeving in andere belangrijke landen. Als u het goed doet, dan worden uw bedrijfsgeheimen nagenoeg wereldwijd goed beschermd. Doet u het niet goed, dan kunt u ook wereldwijd geen enkele bescherming hebben.
 • De wet vereist dat redelijke maatregelen worden genomen om bedrijfsgeheimen geheim te houden. Nagenoeg alle bestaande NDA’s (Non Disclosure Agreements) schieten in dit verband tekort. Als u oude NDA’s gebruikt is het mogelijk, dat u wettelijke bescherming verliest.
 • De verplichtingen onder de Wbb gelden voor iedereen met wie u uw kennis deelt, dus ook voor werknemers, voor toeleveranciers en adviseurs, en voor hun werknemers, toeleveranciers enz. Al deze partijen moeten de zogenaamde “redelijke maatregelen” treffen. Wanneer zij dat niet doen, dan kunt u uw bescherming verliezen.
 • De wet bevat enkele ongelukkige bepalingen die het nodig maken ook andere (nieuwe) afspraken te maken met personen met wie u informatie deelt.

Wanneer u beschikt over waardevolle informatie en know-how, dan moet u de manier waarop u met deze informatie omgaat vrij ingrijpend wijzigen. Dat betekent dat het soms nodig is om bestaande NDA’s en  (arbeids)overeenkomsten te wijzigen. In ieder geval moeten uw nieuwe overeenkomsten en NDA’s “Wbb-proof” worden gemaakt. Wij houden ons reeds 3 jaar lang intensief bezig met deze materie en kunnen u goed en snel adviseren.

Laatste Blogs

Contact opnemen

Wij zijn altijd bereid om u telefonisch te woord te staan indien u vragen heeft.

Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk informatie en tips te geven. Het gaat echter om een ingewikkelde materie en alles is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de context.

Mede om deze redenen is de informatie op deze website vrijblijvend en kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor.

Aan de andere kant zijn wij altijd bereid om u telefonisch te woord te staan indien u vragen heeft. Dat werkt prettig en doeltreffend!

Contact